Как да почистим горивните инжектори?

Как да почистим горивните инжектори?

Горивните инжектори в двигателите на съвременните автомобили са сред най-важни компоненти на двигателя. Поддържането на чистотата на горивните инжектори позволява на двигателя да работи на максимална мощност, спестява газ и намалява вредните емисии.

Горивните инжектори обикновено се замърсяват от гориво със замърсявания или гориво, което съдържа вода, като съответно се образуват запушвания и ръжда. Можете да почистите горивните инжектори, използвайки един от три различни методи. Методът с най-малка ефективност включва добавянето на почистващ препарат директно в резервоара на автомобила. Имайки предвид различното качество на продуктите и невъзможността да се измери ефективността им, това е само временна мярка за почистване.

Вторият метод включва почистване на горивните инжектори, без тяхното демонтиране от автомобила. Това изисква добри познания, както и способност за работа с материали под налягане, а също и токсични и силно запалими материали. Този метод за почистване на инжектори не се препоръчва за хора със слаби сърца.

Последният и най-ефективен метод е почистване на инжекторите от специалист, който има необходимите знания и оборудване както за самото почистване, така и за тестване на инжекционната система. Обикновено за около 40 долара на инжектор специалистът ще демонтира инжекторите, ще ги почисти с подходяща машина и използвайки същия уред, ще тества инжекторите, за да се увери, че те работят нормално. Ако открие някакви дефекти, той ще подмени инжекторите. Имайте предвид, че новите инжектори трябва да имат подходяща гаранция и че подмяната е скъпа.

Ако искате да изчистите сами инжекторите, без да ги демонтирате от автомобила, трябва да следвате някои стъпки, за да си гарантирате ефективни и безопасни резултати. Изключете двигателя и се уверете, че в близост няма открит огън или искри. Прекъснете съответните тръби за гориво, като поставите съд, в който да съберете горивото, изтичащо от тръбите. След това разкачете горивната помпа, което може да доведе до грешен код в компютъра на автомобила, или поставете U-образна тръба, за да изведете горивото от двигателя обратно в резервоара.

Използвайки предпазни средства за очите, свържете опаковката под налягане на почистващия разтворител с инжекторите. Избягвайте контакт на разтворителя с кожата. Запалете двигателя и оставете разтворителя да влезе в инжекторите, след което изгасете двигателя. Премахнете почистващото средство и свържете отново тръбите за гориво и помпата. Накрая, направете пробно шофиране, за да определите ефективността на почистването и ако е необходимо, повторете процеса отново до пълното почистване на горивните инжектори.

 

Следваща ->