• Сервиз Powergas предлага диагностика и настройка на газови и метанови инжекциони, както и на стандартни автомобилни газови уредби

Настройката на газовите инжекциони се извършва  посредством компютър, специализиран софтуер и индивидуални свързващи кабели. Целта е да се постигне оптималната работа на двигателя (максимална мощност и икономичност), което Ви пести пари и осигурява комфортно шофиране.

Диагностиката на стандартните газовата уредби се състои в измерване на количеството изгорели газове на автомобила посредством компютърен газоанализатор, позволяващ прецизната настройка на горивната смес, което води до възможно най-нисък разход на газ и подобрена динамика и мощност на автомобила.

• Услуги

Настройка на конвенционална уредба на газанализатор
Компютърна настройка на газов инжекцион
Диагностика кодочетец и триене на грешки