Газова уредба за автомобили – Анатомия

 

Автомобилната газова уредба представлява система от няколко елемента, които се свързват по между си. По принцип, на пазара се предлагат цялостни газови уредби, които трябва само да бъдат правилно монтирани и инсталирани. Въпреки това обаче, сега ще разгледаме анатомията на една автомобилна газова уредба.

 Анатомия на АГУ

За да може двигателят на автомобилът Ви да работи нормално с газова уредба, втечненият газ който се съхранява в бутилката трябва да бъде предварително преобразуван в газообразно състояние, чрез изпарение. След това, налягането на газта трябва да се редуцира до стойности, близки до тези на атмосферното налягане. Това е работата на първият елемент от газовата уредба – редуктор-изпарител. Той е съставен от топлообменник и мембранен редуктор на налягане, който най-често е двустранен.

На второ място, сред елементите на газовата уредба, се нарежда електромагнитния вентил за газ. Той представлява спирателен вентил, нормално затворен, и работещ на електромагнитен принцип. Обикновено, този вентил е снабден с филтър за газово гориво. Монтира се на тръбопровода, който подава газ към редуктора.

Електромагнитният вентил за бензин е следващият елемент от газовата уредба. Като характеристика, той е същият като вентила за газ, с тази разлика, че бензиновият вентил се монтира на бензинопровода към карбуратора.

Задължителен елемент в газовата уредба е превключвателят газ-бензин. Той е електрически и управлява електромагнитните вентили. Поставя се на арматурното табло и позволява на шофьора да превключва автомобила си от бензинов на газов режим, и обратното.

Неизменна част от всяка автомобилна газова уредба е смесителят. Той спомага за смесването на газовото гориво с въздух, за да може да се образува горивно-въздушната смес. Монтира се във въздушния филтър над карбуратора, или в средната част на карбуратора.

Резервоарът на газовата система представлява бутилка за съхранение на пропан-бутан. Той е разчетен на работно налягане 1.6 МРа, и както всеки друг съд под налягане, подлижи на периодичен контрол. За по-безопасно и аварийно шофиране, има изискване, бутилката да не се пълни повече от 80 % от общия й обем. За да се изпълнява това правило, към резервоара се монтира мултиклапан, който не позволява препълване на бутилката.

С цел намаляване на вредните емисии от изгорелите газове, за управление състава на горивно-въздушната смес се монтира микропроцесорна система, наречена екологична ламбда система. Тя се монтира на автомобили, които са с ламбда сонда и катализатор.

Когато всички тези елементи са качествени, и правилно свързани по между си, образуват една качествена газова уредба за автомобил. Тя, съчетана с правилното й инсталиране и поддържане, ще Ви помогне да намалите драстично разходите си за гориво. Най-напред обаче, трябва да се информирате кои газови системи са качествени, и в кои сервизи извършват качествен монтаж на АГУ. Чак тогава вече, може да пристъпите към съществената част – да се обърнете към специализиран сервиз, да кажете каква АГУ искате, и според характеристиките на автомобила Ви, служителите в сервиза ще Ви изготвят оферта. Ако тя Ви устройва, няма какво да чакате повече – действайте. Ако ли не, може да потърсите друг сервиз, чиято оферта е по-изгодна за Вас. Трябва да знаете обаче, че в повечето случаи, евтиното излиза скъпо, затова не се предоверявайте на фирми, които Ви предлагат прекалено евтини уредби.