Снимки на монтирани в сервиза газови системи:

 •  Галерия автомобили

 •  Галерия мощни автомобили

 Компоненти на АГУ (авто газовите уредби):

 

 

 • Газов компютър – ECU

Газовият компютър представлява електронен блок  за управление на газовите инжекционни системи, като обработва информацията от бензиновия компютър и от собствените датчици на газовата система, калкулира, сравнява и изработва сигнал за управление работата на газовите клапани и газовите инжектори. Контролира прецизното дозиране на пропан-бутана в двигателя посредством газовата рейка и автоматично превключва на газ на предварително зададена температура на охладителната течност.  ECU ползва информация за продължителността на впръскване на горивото от  бензиновия компютър  и я коригира според зададени параметри. Това означава, че ламбда сондата, която коригира горивната смес с цел максимална икономия и минимално количество вредни газове продължава да работи на газ по същия начин като на бензин. Това предпазва от нежеланото „светене” на контролната лампа за двигателя (check engine) поради неоптимална горивна смес. Газовият компютър има множество допълнителни опции и функции, нужни за правилното функциониране на газовата система в най-различни условия и видове двигатели.

 • Изпарител газов инжекцион

Ролята на изпарителя при газовият инжекцион е да редуцира налягането от газовата бутилка и поддържа постоянно налягане към инжекторната рейка. Не участва пряко при смесообразуването както е при изпарителите на конвенционалните газови уредби. При редуцирането на налягането и изпаряването на газта се получава голяма температурна разлика, която се компенсира от изпарителя посредством свързването му към охладителната система на автомобила. В зависимост от мощността на автомобила се подбира изпарител способен да поддържа необходимото количество газ нужно за захранването му.

 • Конвенционален редуктор-изпарител

За нормалната работа на двигателя, втечненият пропан-бутан в резервоара е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване, и след това налягането му да се редуцира до определени стойности близки до атмосферното налягане. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един едностепенен или двустепенен мембранен редуктор на налягане. Всеки редуктор-изпарител има пределна мощност която може да захранва, при някой марки е възможно да има и вграден електро клапан с филтър за твърди частици.

 • Евро сонда или мултиклапан

Сондата или нивомера на бутилката, изпълнява основната функция да ограничава зареждане до определено ниво или 80% от обема на съда, също така индикира наличното количество газ в бутилката. Всяка сонда притежава няколко вида защити, задължително има един или два крана за ръчно спиране на газта:

1. Възвратен клапан откъм пълнещата страна, който не позволява изтичането на газ обратно от бутилката към пълнещата магистрала (зарядната тръба).

2. Температурен предпазен клапан – метална пластина, която се разтопява при определена температура изпускайки газта от бутилката в околната среда, предпазвайки бутилката от експлозия в случаите на пожар.

3. Клапан за свръхналягане при повишаване на налягането в бутилката до пределни граници – освобождава газта в околната среда, запазва се целостта и функциите на бутилката.

4. Електромагнитен клапан – при прекъсване на захранването подавано към него от газовата с-ма поради каквато и да е причина, както и при загасянето на двигателя блокира  подаването на газ от бутилката към двигателя.

5. Скоростен клапан – преустановява подаването на газ от бутилката при прекъсване на газовата магистрала (тръбата) към двигателя. Високата скорост на изтичане на газта предизвиква задействането му и така свежда до нула изтичането на газ от бутилката.

6. Ръчен спирателен кран – затваря подаването на газ към двигателя.

 • Инжеторна рейка (рейка за впръскване на газ)

Разработени са да дозират количеството газ подавано от изпарителя към двигателя. Представляват електромагнитни дюзи за впръскване под налягане, който са закрепени в общ алуминиев корпус, всяка рейка може да има от една до четири дюзи. Според съпротивлението на бобините има бързи и бавни рейки, според конкретния автомобил се подбира рейка с необходимата му скорост. Работят на интервали, контролирани от компютърният блок на газовият инжекцион (ECU) според различните натоварвания на двигателя, подавайки точно определено количество газ. Връзката между инжекторната рейка и двигателя се осъществява посредством маркучи и щуцери които се навиват в смукателният колектор на автомобила, непосредствено и възможно най-близко до бензиновите инжектори с цел най-добро смесообразуване.

 • Датчици на газовия инжекцион

Всеки газов инжекцион има собствени датчици които се поставят при монтажа на газовата уредба, чрез тях газовия компютър се информира за необходимите му величини. Задължително всеки газов инжекцион има температурен датчик на изпарителя, чрез него се настройва при каква температура да премине автоматично на газ, желателно е да има и температурен датчик на рейката който се използва за корекции на подаваното гориво спрямо температурата на рейката. При някой системи се измерва вакум от смукателния колектор (MAP SENZOR), също така може да има и датчик за налягане, който следи налягането на изпарителя. Тези два датчика за вакум и налягане, могат да бъдат обединени в едно, така подават обединените стойниости на двете величини, познато още като диференциално налягане.

 • Резервоар или бутилка за газ

Съдът за съхранение на газовото гориво е разчетен на работно налягане 1,6 МРа (изпитвателно налягане 2,4 МРа). Като съд под налягане подлежи на технически надзор, при монтажа се издава се специален паспорт на съда, и всяка година се преминава технически преглед, като се поставя стикер за техническа годност на бутилката. Основно правило за безопасност е изискването резервоарът да се запълва не повече от 80% от обема му. За осигуряване на това изискване към резервоара се монтира специално устройство (мултиклапан или сонда).

 • Кит за омасляване на клапани

Специално разработен за газови инжекциони на пропан-бутан и метан (LPG и CNG). Защитава всмукателните и изпускателните клапани и леглата им, смазва горната част на цилиндричното пространство, почиства инжектори и горивни системи, намалява вредните емисии и температурата на двигателя.

  • Превключвател газ/бензин

Електрическо ключе, което се монтира в купето и позволява на водача да избира режима на работа – на газ (автоматичен) или на бензин, показва наличието на гориво в бутилката (ако е свързан със сензор за ниво), издава звукови и светлинни сигнали при смяна използваното гориво, както и продължителен сигнал когато газта е свършила.

 • Електромагнитен вентил (клапан) за бензин

Служи за прекъсване подаването на бензин от захранващия тръбопровод най-често към карбуратора, а при нужда и към друга система на автомобила.

 • Електромагнитен вентил (клапан) за газ

Прекъсва подаването на газ от бутилката към изпарителя/двигателя. В повечето случаи биват със собствен корпус или вградени директно в изпарителя, като и в двата случая имат филтър за пречистване на газта.

 • Смесител (плочка) за конвенционална система

Смесителя служи за смесване на пропан-бутана / метана с въздуха постъпващ в двигателя, с цел да се получи газ-въздушна (горивна) смес. Изработва се във форма, подходяща за конкретния автомобил. Монтира се във филтърната кутия или между елементи от бензиновата смесообразуваща с-ма (под моно-дюза, в средата на карбуратора, пред дроселовата клапа на механичните инжекционни и тн.)

  •  Филтър за газова фаза

Филтъра за изпарена газ представлява алуминиево тяло с два щуцера за вход и изход на газта, филтърното тяло е от полиестерен материал, монтира се между изпарителя и рейката, и има за цел да предпази рейката от замърсяване.